Ptáte se berušky

Začátečníci

To rozhodně není třeba, stejně jako obětování poloviny rodinného rozpočtu a víkendů na doučovací akce. Pokud je dítě šikovné, není ze základní školy zanedbané a ve vašem regionu není přehnaná konkurence (viz archiv výsledků přijímaček), stačí strávit jeden až dva jarní víkendy tím, že si vytisknete starší testy Cermatu, několik si jich zkusíte a společně proberete.

Pokud při té příležitosti zjistíte, že dítě přecejenom ze školy neumí něco, co by umět mělo, a doučíte vlastními silami nebo s dopomocí, bude se mu to hodit bez ohledu na to, kde stráví budoucí léta.

Samozřejmě pokud vám oběma na přijetí záleží, vámi zvolené gymnázium je hodně žádané nebo má dítě potíže s některým předmětem, budete muset věnovat přípravě více času a úsilí. I tak by ale mělo stačit začít s intenzivnější prací až od pololetí – dříve byste se museli učit napřed spoustu věcí, které ještě stihnou probrat ve škole. Počítejte v takovém případě s tím, že období před zkouškami bude náročnější pro celou rodinu, ale jedná se jen o několik měsíců.

Ve čtvrté třídě ještě učení neřešte. Můžete se ale začít pozvolna orientovat v tom, jaké školy pro vás připadají v úvahu. Vyptávat se na zkušenosti, třeba se už jít i do některé podívat. V případě, že by se nejbližší možnost ukázala jako nevyhovující, budete mít ještě dost času najít něco jiného.

Na začátku páté třídy už byste měli mít, třeba i po konzultaci s učitelkou, představu, jestli je dítě „studijní typ“ (samostatně se připravuje, má převážně jedničky, rádo se dozvídá nové věci i mimo školu), a zda je tedy osmileté gymnázium pro něj vhodné. V průběhu podzimu pak můžete pozvolna začít porovnávat schopnosti dítěte s požadavky přijímacího řízení, vybrat podle toho vhodnou školu a posledních pár měsíců před zkouškami se na ně intenzivněji připravovat, ukáže-li se, že je to potřeba.

V první řadě se podívejte do našeho archivu na kritéria přijetí vámi vybraných škol v dřívějších letech. Většina gymnázií soutěže neboduje vůbec a nebo velmi málo. Pro osmiletá gymnázia navíc platí, že i pokud náhodou bodují hodně, je na prvním stupni soutěží tak málo, že ta hrstka lidí, která bude díky nim přijata přednostně, valně neovlivní šance těch ostaních – neboli nemít soutěž nepředstavuje nevýhodu, je to „standard“.

Dobrým znamením určitě je, pokud je přijímací řízení transparentní s vysokým převisem poptávky a pokud má škola úspěchy v soutěžích srovnatelné se státními gymnázii.

Naopak varovat by vás mělo, pokud gymnázium přijímá na základě vágních kritérií (hodně bodů za „pohovor“ apod.) a pokud vypisuje 2. a další kolo přijímacího řízení.

Škola, co „bere každého“, samozřejmě ještě může učit kvalitně v příjemném prostředí, ale na gymnázium se hlásíte proto, že očekáváte rychlejší tempo výuky, což zase předpokládá alespoň trochu výběrové složení žactva.

Viz též Které gymnázium?

První a druhý řádný termín a první a druhý náhradní termín jsou dohromady první kolo. Mají společnou výsledkovou listinu, i když v praxi to probíhá tak, že se výsledky vyhlásí už po řádných termínech a školy si nechávají v prvotním seznamu přijatých a při vyřizování odvolání rezervu pro náhradní termíny (jichž se obvykle účastní jednotky uchazečů, kteří se omluvili ze zdravotních důvodů z řádných termínů). Po vyhodnocení náhradních termínů škola finalizuje seznam přijatých včetně odvolání a uzavírá první kolo přijímacího řízení.

Pokud po ukončeném prvním kole ještě zbývají volná místa (buď pro celkově nízký počet uchazečů, nebo proto, že někteří nedosáhli minimálního počtu bodů, obvykle velmi benevolentně stanoveného), vyhlašuje škola druhé kolo přijímacího řízení. Už se nekonají jednotné testy, škola však může u svých uchazečů využít výsledky jednotných testů z prvního kola. Druhé kolo přijímacího řízení se u víceletých státních gymnázií téměř nevyskytuje.

Ne, na osmileté gymnázium se může přihlásit jen stávající žák páté třídy základní školy.

Jste limitováni pouze maximálním počtem přihlášek (dvě). U škol s více obory/zaměřeními/pobočkami se vyskytují oba možné přístupy k přihlašování, a je tedy třeba zjistit, který z nich uplatňuje ta, o niž máte zájem:

  1. Co obor/zaměření/pobočka, to samostatná přihláška a oddělené přijímací řízení, jako by šlo o různé školy.
  2. Podáváte jednu (státní) přihlášku na školu jako celek, druhou přihlášku můžete využít jinde. Své preference ohledně oboru/zaměření/pobočky domlouváte se školou při přihlašování nebo po přijetí, přičemž obvykle platí, že při nerovnoměrném zájmu má přednost volba uchazečů s lepšími výsledky zkoušek.

Krátká odpověď: Nic.

Dlouhá odpověď: Můžete zkusit druhé kolo přijímacího řízení u soukromých gymnázií, přestoupit na jinou základní školu (viz též Kam místo gymnázia) nebo dva roky počkat a zkusit šestileté a později čtyřleté gymnázium.

Pokročilí

Z češtiny a matematiky se od roku 2017 píší jednotné centrálně zadávané testy od Cermatu. Na prvním termínu píšete první dvojici  čj+mat, na druhém druhou. Termíny jsou centrálně dané, na všech školách stejné. Testy jsou rovnocenné a počítá se vám na obou školách lepší výsledek z češtiny a lepší z matematiky.

Některé školy přidávají vlastní testy, obvykle jsou to takové, které si už v dřívějších dobách připravovaly vlastní testy z něčeho jiného než z matematiky a češtiny (z angličtiny, všeobecného přehledu apod.). Školní testy (či pohovory apod.) se někde konají ve stejný den jako Cermat, někde v jiný den – v takovém případě je tedy potřeba jít do jedné školy na přijímačky nadvakrát.

Vyhodnocení testů Cermat a tím i celého přijímacího řízení trvá podstatně delší dobu než dříve (cca dva týdny), protože otevřené úlohy musí opravovat „živí“ hodnotitelé.

Obecně platí, že zatímco na matematice se moc nového vynalézt nedá, požadavky z češtiny se v průběhu let výrazně změnily. Nyní se méně dbá na formální znalosti (typu vyjmenuj vyjmenovaná slova, uveď číslo slovního druhu) a více na jejich porozumění a aplikaci (jak se text píše správně, jaký je jeho význam). Proto je vhodné úlohy ve vašich sbírkách porovnat s úlohami v aktuálních testech.

Dále je rozdíl v tom, že testy Cermat obsahují úlohy s otevřenou odpovědí (nevybíráte z možností), takže musíte více přemýšlet nad tím, jak se úlohy skutečně řeší, namísto odhadování, která z nabídnutých odpovědí je nejblíže pravdě. Pokud budete trénovat na starších testech se „zaškrtávacími“ odpověďmi, zkuste úlohy řešit tak, že se na nabídku odpovědí nebudete dívat.

Zvlášť musíte potrénovat konstrukční geometrii, ta se ve starších sbírkách ani Scio testech prakticky nevyskytuje, přičemž v testech Cermat je štědře bodově hodnocená.

Všechny obecné a organizační informace k osmiletým gymnáziím (včetně termínů konání zkoušek) platí i pro gymnázia šestiletá a náš archiv výsledků přijímaček  pokrývá všechny „délky“ gymnázií (osmiletá, šestiletá i čtyřletá).

Pro jiná než osmiletá gymnázia nemáme zpracované doporučené výukové materiály. Obecně jich přímo pro šestiletá gymnázia není mnoho a budete muset být při přípravě na zkoušky kreativnější. U čtyřletých gymnázií vesměs platí, že kdo vydal sbírku pro 5. třídu, vydal i její variantu pro 9. třídu.

Ano, budete muset shánět zápisový lístek. Standardně je totiž vydávají pouze základní školy, takže pokud se hlásíte (normální přijímací řízení, ne přestup) z 8L (6L) gymnázia na 6L, 4L či jakoukoli jinou střední školu, musíte pro zápisový lístek na krajský úřad (v Praze na magistrát).

Zase máte výhodu, že pokud už na nějakém gymnáziu (obecně maturitním oboru) jste, máte možnost na jiné gymnázium (maturitní obor) i kdykoli přestoupit, pokud má vaše vytoužená škola volnou kapacitu a splníte její podmínky (přestupové zkoušky).

O berušce

Beruška je iracionální. Matematická proto, že původní nápad byl natočit na YouTube videa s řešením testů z matematiky. K tomu se nejspíš už nedostaneme 🙂

Děláme to jen tak 🙂 Rozhodně nemáme v plánu rozjezd doučovací agentury ani ničeho podobného.