Které gymnázium?

Náš web se zaměřuje především na státní gymnázia, o nichž se dá říci, že mají téměř všechna určitou zaručenou úroveň, nemusíte se tedy bát, že byste s některým z nich přímo "šlápli vedle".

Při výběru je dobré vzít v úvahu dopravní dostupnost, zaměření školy, reference přátel i to, jak na vás škola působí při osobní návštěvě. Máte-li časově náročné koníčky či složitější dojíždění, je dobré podívat se i na stávající rozvrh.

Jak vybrat školu – pěkný text Petra Husara, byť zaměřený zejména na čtyřleté střední školy

Své subjektivní dojmy a PR školy můžete konfrontovat s (více či méně) objektivními zdroji informací:

Inspekční zprávy — Česká školní inspekce již několik let zveřejňuje na svém webu, lze tedy sledovat i postupný vývoj.

Výroční zprávy — Každá škola povinně zveřejňuje koncem kalendářního roku na svém webu.

Zejména u gymnázií ve velkých městech je samozřejmě potřeba zohlednit i šance na přijetí. Prohlédněte si náš archiv výsledků přijímaček, porovnejte s nimi svoje výsledky z přípravy a zjistěte si, jak je na tom vaše vybraná škola s obvyklým počtem přijatých na odvolání. Neřiďte se pouhým počtem otevíraných tříd, záleží na poměru počtu přihlášených a přijatých.

Mezi soukromými školami panují velké rozdíly v kvalitě. Je třeba vybírat ještě pečlivěji a nenechat se obloudit sliby na webových stránkách!