Další vhodné zdroje k procvičování

Následující materiály, učebnice, webové stránky a aplikace nejsou určeny primárně k přípravě na přijímací zkoušky, ale mohou vám pomoci, pokud se potřebujete vylepšit v konkrétní oblasti.
Doporučujeme
pro český jazyk
  • www.umimecesky.cz – velmi pěkný web na osvojení a procvičení učiva češtiny z oblasti gramatiky
  • Kdo jinému jámu kopá a pokračování Kdo se směje naposled – vtipné knížky srozumitelně vysvětlující nejznámější přísloví
  • Laminované karty nakladatelství Kupka – přehledné a názorné shrnutí toho nejpodstatnějšího z gramatiky (karty jsou oboustranné, obě strany uvidíte po rozkliknutí). Mají i materiály pro jiné předměty a věkové kategorie.
  • A hlavně číst, číst, číst! Pomůže vám to nejen k lepšímu porozumění textu (což využijete i v testech z matematiky 🙂 ), ale také k intuitivnímu osvojení gramatiky a pravopisu.
Doporučujeme
pro matematiku
Doporučujeme
pro angličtinu
  • Duolingo – aplikace na smartphone/tablet na naučení zejména angličtiny (případně jiných jazyků, umíte-li už anglicky), využitelné cca od čtvrté třídy, vhodné i pro dospělé.
Doporučujeme
pro všeobecný přehled
Doporučujeme
celkově
  • Připravujeme se na přijímačky od ČT EDU. Množství videí a dalších materiálů, zatím převážně pro 2. stupeň, tedy pro přijímačky na čtyřleté střední školy, ale najde se i něco pro mladší.
Matematika pro pokročilé

Jste už starší a/nebo si rádi započítáte i mimo přípravu na zkoušky? Můžete zkusit korespondenční semináře pro druhý stupeň. Pokud není uvedeno jinak, jedná se o matematické semináře pro 6. – 9. třídu (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií).

Další výukové weby

V této sekci je hodně položek již značně vzdálených přijímacímu řízení, ale chtěli jsme se o ně podělit. Od matematických úloh nečekejte zázraky, ale pokud potřebujete potrénovat aritmetiku, mohou se hodit.