Chodit na přijímací zkoušky nanečisto?

Přijímací zkoušky nanečisto jsou způsobem, jak si vyzkoušet prostředí a průběh přijímacích zkoušek a zároveň mít možnost porovnat své výsledky s ostatními uchazeči.

Jako přípravu na Cermat je pořádají ve velkém především Zkoušky nanečisto (každý týden v Praze na Gymnáziu Na Zatlance a přes internet) a Scio (několikrát ročně v různých městech ČR naráz). Okrajově pak různí lokální provozovatelé, především sama gymnázia pro své uchazeče (v takovém případě je pro vás účast zajímavá, pokud je součástí těchto zkoušek nanečisto i interní test dané školy, např. angličtina, všeobecný přehled, sloh, IQ test apod.). Zkoušky-nanečisto i Scio používají jako „simulaci Cermatu“ své vlastní testy, ostatní buď také vlastní testy, nebo ilustrační test Cermatu zveřejněný pro daný rok.

Protože si pořadatelé testy píší sami nebo je kopírují ze sbírek, jejich kvalita i vypovídací hodnota je rozkolísaná. Některé testy obsahují chyby, mnoho jich neodpovídá současným požadavkům Cermatu (především z češtiny) nebo můžete narazit na úlohy, které již znáte. Někteří provozovatelé také tápou s bodováním a hodnotí jinak než Cermat. Z těchto důvodů je potřeba i výsledné pořadí brát jen jako velmi přibližný odhad, jak byste vy a ostatní účastníci dopadli u skutečných zkoušek.

Je třeba pamatovat také na to, že nejde o doučování. Dozvíte se správné řešení úloh, případně i postup, nikoli však konkrétní rady, co byste zrovna vy měli procvičovat, abyste se zlepšili, ačkoli Scio i Zkoušky-nanečisto individuální odezvu slibují.

Výhody
  • Simulace prostředí skutečných zkoušek, z toho plynoucí snížení nervozity u nich.
  • V případě konání na škole, kam se hlásíte, posílení efektu předchozího bodu 🙂
  • Obsahují-li zkoušky školní test, může to být jediný způsob, jak se dozvědět, jak zhruba bude vypadat
  • Rámcová informace o tom, co umíte a neumíte a jak jste na tom v porovnání s ostatními uchazeči
Nevýhody
  • Většinou poměrně vysoká cena
  • Časová a organizační náročnost „výletu“
  • Výsledky nelze brát jako dostatečně spolehlivou předpověď (ne)úspěšnosti u skutečných přijímacích zkoušek.

Pořádají-li se zkoušky nanečisto poblíž vás a za přijatelnou cenu, určitě neuškodí si  jednou či vícekrát vyzkoušet, jak vám jde práce na testech v neznámém prostředí. Rozhodně doporučujeme účast, pokud je pořádá přímo škola a jejich součástí je seznámení se s formátem školního testu.

Pravidelnou docházkou do zkouškových velkovýroben však dle našeho názoru získáte za hodně peněz málo muziky.