Důležité termíny

Zde najdete všechny důležité termíny týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018.
Před zkouškami
 • listopad 2017 – únor 2018: dny otevřených dveří na školách (kalendář pro Prahu)
 • pravděpodobně do 31. 1. 2018: školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • do 1. března 2018: podání přihlášek
Zkoušky
 • 13. dubna 2018: 1. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia
 • 17. dubna 2018: 2. řádný termín jednotných přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia
 • 12. a 16. dubna 2018: řádné termíny čtyřleté obory
 • 10. a 11. května 2018: náhradní termíny všechny obory
Po zkouškách
 • 27. dubna 2018: školy obdrží výsledky jednotných zkoušek
 • po obdržení výsledků do dvou pracovních dnů (tzn. do 2. května): školy zveřejní pořadí uchazečů
 • po zveřejnění: do deseti pracovních dnů odevzdat zápisový lístek NEBO do tří pracovních dnů podat odvolání
 • květen, červen: výsledky odvolání, případná 2. kola přijímaček (obvykle jen na soukromých gymnáziích), přijímačky na výběrové ZŠ

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2017/2018

Výsledky jednotné přijímací zkoušky – termín vyhodnocení