Jak začít s přípravou

Od roku 2017 se všude konají jednotné přijímací zkoušky (testy Cermat) z češtiny a z matematiky. Jejich výsledek musí tvořit minimálně 60 % z výsledku přijímacího řízení. Dále školy mohou zohledňovat vysvědčení, výsledky ze soutěží, výsledky vlastních testů, případně zájmovou činnost.

Vše se dozvíte v kritériích přijímacího řízení, které musí školy zveřejnit do 31. ledna, obvykle se však meziročně příliš neliší, proto relevantní informace pravděpodobně najdete i v našem archivu přijímacích řízení. V případě využití obou přihlášek budete jednotné testy konat dvoje (2x češtinu, 2x matematiku), jsou rovnocenné a na obou školách se vám bude počítat z každého předmětu lepší výsledek. Maximální počet bodů z jednoho testu je 50.

Pro přípravu na státní část přijímacích zkoušek vám nejlépe pomohou materiály přímo k tomu určené, tedy oficiální testy Cermatu z předchozích let a sbírky zaměřené na přípravu na státní přijímací zkoušky. V tom, co umíte a neumíte a co ještě stihnete do přijímaček probrat ve škole, se můžete začít zvolna orientovat už na podzim. Po pololetí už byste měli mít jasno, jak testy vypadají a jak na tom s ohledem na vyhlédnuté školy aktuálně jste, a případně začít pracovat na zlepšení výsledků. Přitom byste měli mít na paměti rozdíly v osvojování matematiky a ostatních předmětů.

Pokud v některém ze zkoušených předmětů více tápete, můžete zkusit další vhodné zdroje, už bez vazby na přijímací zkoušky. V budoucnu vám plánujeme nabídnout také videa s řešeními starších testů Cermatu z matematiky.

Pakliže vaše škola přidává vlastní část přijímacích zkoušek, je samozřejmě dobré zjistit si co nejvíce informací o požadavcích a možnostech přípravy. Pokud například škola dává vlastní test všeobecného přehledu a zároveň organizuje přípravný kurz všeobecného přehledu, měli byste vážně uvažovat o účasti, protože škola sama obvykle v přípravném kurzu vyučuje to, na co se potom bude ptát.

Základní informace k jednotné přijímací  zkoušce na stránkách Cermatu

Specifikace požadavků z jednotlivých předmětů