Jak začít s přípravou

Od roku 2017 se všude konají jednotné přijímací zkoušky (testy Cermat) z češtiny a z matematiky. Jejich výsledek musí tvořit minimálně 60 % z výsledku přijímacího řízení. Dále školy mohou zohledňovat vysvědčení, výsledky ze soutěží, výsledky vlastních testů, případně zájmovou činnost.

Vše se dozvíte v kritériích přijímacího řízení, které musí školy zveřejnit do 31. ledna, obvykle se však meziročně příliš neliší, proto relevantní informace pravděpodobně najdete i v našem archivu přijímacích řízení. V případě využití obou přihlášek budete jednotné testy konat dvoje (2x češtinu, 2x matematiku), jsou rovnocenné a na obou školách se vám bude počítat z každého předmětu lepší výsledek. Maximální počet bodů z jednoho testu je 50.

Pro přípravu na státní část přijímacích zkoušek vám nejlépe pomohou materiály přímo k tomu určené, tedy oficiální testy Cermatu z předchozích let a sbírky zaměřené na přípravu na státní přijímací zkoušky. V tom, co umíte a neumíte a co ještě stihnete do přijímaček probrat ve škole, se můžete začít zvolna orientovat už na podzim. Po pololetí už byste měli mít jasno, jak testy vypadají a jak na tom s ohledem na vyhlédnuté školy aktuálně jste, a případně začít pracovat na zlepšení výsledků. Přitom byste měli mít na paměti rozdíly v osvojování matematiky a ostatních předmětů.

Pokud v některém ze zkoušených předmětů více tápete, můžete zkusit další vhodné zdroje, už bez vazby na přijímací zkoušky.

Pakliže vaše škola přidává vlastní část přijímacích zkoušek, je samozřejmě dobré zjistit si co nejvíce informací o požadavcích a možnostech přípravy. Pokud například škola dává vlastní test všeobecného přehledu a zároveň organizuje přípravný kurz všeobecného přehledu, měli byste vážně uvažovat o účasti. To se týká i jakýchkoli „zkoušek nanečisto“ pořádaných přímo školou, obsahují-li i vzorový školní test a ne jenom ilustrační test Cermatu pro daný rok (ten si můžete udělat i doma).

Informace k jednotné přijímací  zkoušce na stránkách Cermatu

Specifikace požadavků z jednotlivých předmětů