Kam místo gymnázia

Potřebujete nějak vyřešit druhý stupeň, přičemž na víceleté gymnázium nechcete nebo se bojíte nepřijetí? Obecně všechny ZŠ čelí odlivu žáků po páté, resp. sedmé třídě a většina z nich uvítá každého nově příchozího.

Problém můžete mít ve školách specificky zaměřených a nebo tam, kde při přechodu na druhý stupeň redukují počet tříd.

Žádané základní školy, např. s výběrovými třídami či rozšířenou výukou jazyků, organizují do šestých tříd přijímací řízení. Přijímací zkoušky se obvykle konají v květnu po vyhlášení výsledků přijímacích řízení z gymnázií, termín podání přihlášek bývá krátce předtím. Je samozřejmě dobré se se školou v předstihu seznámit, ale s formálním přihlášením netřeba spěchat.

Na výběrovou ZŠ se obvykle dostanete snáz než na gymnázium. Je však třeba věnovat pozornost případným požadavkům v oblasti cizích jazyků.

U škol “středně populárních”, tedy takových, které neorganizují přijímací řízení, ale mají trochu vyšší počet zájemců o druhý stupeň, je naopak dobré dát o sobě vědět a předběžně se domluvit co nejdříve, buď již na podzim, nebo po obdržení pololetního vysvědčení. Je ale možné, že vás stejně odkáží až na květen, kdy teprve budou vědět, kolik budou mít na příští školní rok volných míst.

U základních škol je samozřejmě také větší šance než u gymnázií, že budou mít volnou kapacitu pro přestup obecně kdykoli v průběhu školní docházky.