Mapa pražských gymnázií

Připravili jsme pro vás přehlednou mapu všech státních a několika známějších soukromých a církevních gymnázií.

Specifikem Prahy je, že obsahuje tolik škol (základních i středních), že je skoro nikdo nezná všechny. Není výjimkou, že ani lidé bydlící v sousedství gymmnázia nevědí, jestli je osmileté, šestileté či čtyřleté. Někdy vám také zajímavé dopravní spojení umožní kratší cestu do školy, která je geograficky vzdálenější. Abyste se mohli v situaci lépe zorientovat, vytvořili jsme následující mapu, kde si můžete jednoduše zakliknout (menu si otevřete kliknutím na dvířka v levém horním rohu), která gymnázia vás zajímají (osmiletá, šestiletá, čtyřletá) a zároveň stále vidíte, jaké všechny formy studia daná škola nabízí.

Soukromých a církevních gymnázií jsme zařadili pouze několik, snažili jsme se volit taková, která (v případě soukromých) bývají běžnou volbou již pro první kolo přijímacího řízení a kde (v případě církevních) studuje větší množství nevěřících smrtelníků. Většina z nich má také finančně přijatelné školné. Jinými slovy jde o školy, které můžete směle zahrnout do výběru, pokud hledáte „normální gymnázium“ 🙂