Archiv výsledků starších přijímacích řízení

V našem archivu najdete výsledkové listiny doplněné kritérii přijímacího řízení ze všech státních a většiny soukromých a církevních gymnázií v ČR, a to nejen osmiletých, ale i šestiletých a čtyřletých. Obsahuje ročníky 2017 - 2019, dřívější ročníky by se porovnávaly obtížněji (v roce 2017 byly zavedeny jednotné testy).

Soukromá gymnázia jsme zařazovali podle toho, zda na webu vyvěsila dostatečně informativní výsledky (body, počet nepřijatých apod.), tedy ne pouze seznam kódů přijatých. Budeme rádi, když nám dáte vědět, pokud v našem archivu chybí jakékoli státní, případně dostatečně zajímavé soukromé gymnázium.

Nebudete-li rozumět některým výsledkovým listinám, pročtěte si ve stejném adresáři kritéria.

Pokud budete porovnávat své výsledky z testů s výsledkovými listinami, mějte na paměti, že většina uchazečů psala dvoje testy a počítal se jim z každého předmětu lepší výsledek, dopadli tedy lépe, než kdyby psali jen jednu sadu testů. Dále je potřeba vždy porovnávat výsledky testů přímo z daného roku. Například v roce 2018 byly testy obecně těžší a bodové zisky nižší než v roce 2017, takže přijetí bylo sice obtížnější (více dětí v populačním ročníku), zároveň ale na něj stačilo méně bodů než v předchozím roce.

Co se týče demografického vývoje, na jaře 2020 půjde k přijímačkám první třída 2015/2016. Dá se očekávat, že obtížnost přijetí v letech 2020 a 2021 bude zhruba srovnatelná s rokem 2019, v dalších letech už by se to mělo zlepšovat :).

Mohou vás zajímat také Souhrnné závěrečné zprávy jednotných přijímacích zkoušek od Cermatu.