Archiv výsledků starších přijímacích řízení

V našem archivu najdete výsledkové listiny doplněné kritérii přijímacích řízení z let 2017-2024 ze všech státních a většiny soukromých a církevních gymnázií v ČR, a to nejen osmiletých, ale i šestiletých a čtyřletých.

Soukromá gymnázia jsme zařazovali výhradně podle toho, zda na webu vyvěsila dostatečně informativní výsledky (body, počet nepřijatých apod. – ne pouze seznam kódů přijatých). Budeme rádi, když nám dáte vědět, pokud v našem archivu chybí jakékoli státní, případně dostatečně zajímavé (a o výsledcích dostatečně informující) soukromé gymnázium.

Nebudete-li rozumět některým výsledkovým listinám, pročtěte si ve stejném adresáři kritéria.

Pokud budete porovnávat své výsledky z testů s výsledkovými listinami, mějte na paměti, že většina uchazečů psala (krom roku 2020) dvoje testy a počítal se jim z každého předmětu lepší výsledek, dopadli tedy lépe, než kdyby psali jen jednu sadu testů. Dále je potřeba vždy porovnávat výsledky testů přímo z daného roku. Například v roce 2018 byly testy obecně těžší a bodové zisky nižší než v roce 2017, takže přijetí bylo sice obtížnější (více dětí v populačním ročníku), zároveň ale na něj stačilo méně bodů než v předchozím roce.

Situace v roce 2020 byla zcela unikátní kvůli pandemii koronaviru (jen jeden termín, více času na přípravu i na vypracování testu), což u osmiletých gymnázií vedlo k obecně lepším výsledkům přijatých uchazečů, a tím pádem vyšší bodové hranici pro přijetí.

Od roku 2024 probíhá automatické přiřazení uchazečů na školy Cermatem podle jejich pořadí priorit, v důsledku toho poprvé ve výsledkových listinách vidíte, s kolika body bylo skutečně možné se na školu dostat. V dřívějších letech proběhla velká část (třetina až polovina) přijetí na odvolání, což ve výsledkových listinách podchyceno není.

Mohou vás zajímat také Data a analytické výstupy jednotných přijímacích zkoušek od Cermatu.