Archiv výsledků starších přijímacích řízení

V našem archivu najdete výsledkové listiny doplněné kritérii přijímacího řízení ze všech státních a většiny soukromých a církevních gymnázií v ČR, a to nejen osmiletých, ale i šestiletých a čtyřletých. Obsahuje ročníky 2017 a 2018, dřívější ročníky by se porovnávaly obtížněji (v roce 2017 byly zavedeny jednotné testy).

Soukromá gymnázia jsme zařazovali podle toho, zda na webu vyvěsila dostatečně informativní výsledky (body, počet nepřijatých apod.), tedy ne pouze seznam kódů přijatých (jako např. PORG). Budeme rádi, když nám dáte vědět, pokud v našem archivu chybí jakékoli státní, případně dostatečně zajímavé soukromé gymnázium.

Nebudete-li rozumět některým výsledkovým listinám, pročtěte si ve stejném adresáři kritéria.

Pokud budete porovnávat své výsledky z testů s výsledkovými listinami, mějte na paměti, že většina uchazečů psala dvoje testy a počítal se jim z každého předmětu lepší výsledek, dopadli tedy lépe, než kdyby psali jen jednu sadu testů. Naopak přitěžující okolností je (zatím) demografický vývoj (na jaře 2019 půjde k přijímačkám první třída 2014/2015).

Dále je potřeba vždy porovnávat výsledky testů přímo z daného roku – v roce 2018 byly testy obecně těžší a bodové zisky nižší než v roce 2017.

Meziroční porovnání má smysl pouze v počtu uchazečů a poměru přijatých, ne v bodovém limitu (dostat se na gymnázium bylo v roce 2018 spíše obtížnější pro větší počet dětí v populačním ročníku, zároveň ale na něj stačilo méně bodů než v roce 2017 kvůli těžším testům).