Archiv výsledků starších přijímacích řízení

V našem archivu najdete výsledkové listiny doplněné kritérii přijímacího řízení ze všech státních a většiny soukromých a církevních gymnázií v ČR, a to nejen osmiletých, ale i šestiletých a čtyřletých. Obsahuje zatím pouze rok 2017, kdy došlo ke změně legislativy, dřívější ročníky by se proto porovnávaly obtížněji.

Soukromá gymnázia jsme zařazovali podle toho, zda na webu vyvěsila dostatečně informativní výsledky (body, počet nepřijatých apod.), tedy ne pouze seznam kódů přijatých (jako např. PORG). Budeme rádi, když nám dáte vědět, pokud v našem archivu chybí jakékoli státní, případně dostatečně zajímavé soukromé gymnázium.

Pokud budete porovnávat své výsledky z testů s výsledkovými listinami, mějte na paměti, že většina uchazečů psala dvoje testy a počítal se jim z každého předmětu lepší výsledek, dopadli tedy lépe, než kdyby psali jen jednu sadu testů. Naopak přitěžující okolností je demografický vývoj (na jaře 2018 půjde k přijímačkám první třída 2013/2014).

Nebudete-li rozumět některým výsledkovým listinám, pročtěte si ve stejném adresáři kritéria.