Podávat odvolání?

Odvolání se už podávat nebudou, viz Změny 2023/24. Níže prozatím ponechány nejpodstatnější původní informace.

Většina osmiletých gymnázií, a to i většina pražských, přijímala na odvolání třetinu až polovinu konečného počtu žáků. Protože ne každý odvolání podal a mnoho uchazečů si opět při přijetí na odvolání mohlo vybrat ze dvou škol, bývalo konečné pořadí, “kam až” škola nakonec přijala, ještě o něco vyšší (u většiny škol, pokud byl počet přijímaných žáků řekněme 60, jste mohli předpokládat, že konečná čára posledního přijatého bude někde mezi 90. a 120. místem). V tomto kontextu je třeba vnímat výsledkové listiny z let před rokem 2024. Neplatí pro výjimečně populární školy a nebo pro školy specificky zaměřené (oborově, nábožensky apod.), ale takových je poměrně málo.