Podávat odvolání?

Tak určitě! Protože téměř každý uchazeč koná zkoušku dvakrát a nastoupit může jen jednou, zbyde spousta volných míst.

Většina osmiletých gymnázií, a to i většina pražských, přijme na odvolání třetinu až polovinu konečného počtu žáků. Protože ne každý odvolání podá a mnoho uchazečů si opět při přijetí na odvolání může vybrat ze dvou škol, bývá konečné pořadí, “kam až” škola nakonec přijme, ještě o něco vyšší.

Odvolání musíte podat do tří pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o nepřijetí. Jako zdůvodnění můžete použít například formulaci „Syn/Dcera splnil(a) podmínky přijímacího řízení a nebyl(a) přijat(a) pro nedostatečnou kapacitu. O studium na vaší škole má nadále velký zájem.“

Pokud jste byli těsně pod čarou, pravděpodobně se vám škola ozve s nabídkou nástupu ihned po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků či ještě dříve. Pokud jste skončili hlouběji, můžete se dočkat konečného verdiktu až v červnu.

Obvykle škola při dodatečném přijímání postupuje podle pořadí ze zkoušek, potřebuje jen, abyste se formálně odvolali. Jsou však údajně i takové, které si potrpí na citové výlevy a rozhodují se podle jejich přesvědčivosti.

Již při výběru školy a odhadování svých šancí na přijetí je dobré zjistit si, kolik kde přijali na odvolání v minulých letech. Můžete zkusit pátrat v historii přijímacích řízení nebo se přímo zeptat.

Počet uchazečů přijatých na odvolání je uváděn také ve výročních zprávách. Mnohé školy však do výsledného počtu nezahrnují počet přijatých na autoremeduru (odvolání vyřízená přímo ředitelem školy), což tvoří drtivou většinu kladně vyřízených odvolání, nýbrž pouze počet kladně vyřízených “skutečných odvolání” (postoupených krajnému úřadu). Výsledkem bez valné informační hodnoty je pak nula nebo velmi malé číslo.