Před zkouškami
 • listopad 2022 – únor 2023: dny otevřených dveří na školách
 • do 31. 1. 2023: školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • do 1. března 2023: podání přihlášek
Zkoušky
 • čtvrtek 13. a pátek 14. dubna 2023: řádné termíny přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
 • pondělí 17. dubna 2023: 1. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • úterý 18. dubna 2023: 2. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • středa 10. května a čtvrtek 11. května: náhradní termíny všechny obory
Po zkouškách
 • pá 28. dubna 2023: školy obdrží výsledky jednotných zkoušek
 • po obdržení výsledků do dvou pracovních dnů (tedy do středy 3. května 2023): školy zveřejní pořadí uchazečů
 • po zveřejnění: do deseti pracovních dnů odevzdat zápisový lístek NEBO do tří pracovních dnů podat odvolání
 • květen, červen: výsledky odvolání, případná 2. kola přijímaček (obvykle jen na soukromých gymnáziích), přijímačky na výběrové ZŠ

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2022/2023

Stránky Cermatu – zdroj ostatních termínů než samotných zkoušek (odevzdání přihlášek, vyhodnocení apod.)