Před zkouškami
 • listopad 2023 – únor 2024: dny otevřených dveří na školách
 • do 31. 1. 2024: školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • do 20. února 2024: podání přihlášek
Zkoušky
 • pátek 12. a pondělí 15. dubna 2024: řádné termíny přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
 • úterý 16. dubna 2024: 1. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • středa 17. dubna 2024: 2. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024: náhradní termíny všechny obory
 • 15. března – 23. dubna 2024: školy mohou uspořádat školní část přijímacích zkoušek
Po zkouškách
 • 6. května školy dostanou výsledky jednotných zkoušek od Cermatu, 7. května Cermat dostane informace od škol (pořadí uchazečů se započítanou školní přijímací přijímací zkouškou a dalšími kritérii)
 • 8. května cermat udělá pořadí a rozdělí uchazeče na školy, 9. května školy verifikují
 • 10., 13. a 14. května 2024: nahlížení do spisu (školy už mají výsledky a pořadí)
 • středa 15. května 2024: školy zveřejní výsledky na webu
 • květen, červen: případná 2. kola přijímaček (obvykle jen na soukromých gymnáziích), přijímačky na výběrové ZŠ

Zdroje:

Přihlášky na střední – oficiální informační web MŠMT a Cermatu