Důležité termíny

Zde najdete všechny důležité termíny týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2019/2020 (pro nástup ve školním roce 2020/2021).
Před zkouškami
 • listopad 2019 – únor 2020: dny otevřených dveří na školách
 • do 31. 1. 2020: školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • do 2. března 2020: podání přihlášek
Zkoušky
 • úterý 14. a středa 15. dubna 2020: řádné termíny přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
 • čtvrtek 16. dubna 2020: 1. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • pátek 17. dubna 2020: 2. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • středa 13. a čtvrtek 14. května 2020: náhradní termíny všechny obory
Po zkouškách
 • út 28. dubna 2020: školy obdrží výsledky jednotných zkoušek
 • po obdržení výsledků do dvou pracovních dnů (tedy do čtvrtka 30. dubna 2020): školy zveřejní pořadí uchazečů
 • po zveřejnění: do deseti pracovních dnů odevzdat zápisový lístek NEBO do tří pracovních dnů podat odvolání
 • květen, červen: výsledky odvolání, případná 2. kola přijímaček (obvykle jen na soukromých gymnáziích), přijímačky na výběrové ZŠ

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2019/2020

Věstník MŠMT 3/2019 – zdroj ostatních termínů než samotných zkoušek (odevzdání přihlášek, vyhodnocení apod.)