Důležité termíny

Zde najdete všechny důležité termíny týkající se přijímacího řízení ve školním roce 2018/2019.
Zdroj: Dokument MŠMT "Informace pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2018/2019"
Před zkouškami
 • listopad 2018 – únor 2019: dny otevřených dveří na školách
 • do 31. 1. 2019: školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • do 1. března 2019: podání přihlášek
Zkoušky
 • 12. a 15. dubna 2019: řádné termíny přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
 • úterý 16. dubna 2019: 1. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • středa 17. dubna 2019: 2. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • 13. a 15. května 2019: náhradní termíny všechny obory
Po zkouškách
 • neděle 28. dubna 2019: školy obdrží výsledky jednotných zkoušek
 • po obdržení výsledků do dvou pracovních dnů (tedy do úterý 30. dubna 2019): školy zveřejní pořadí uchazečů
 • po zveřejnění: do deseti pracovních dnů odevzdat zápisový lístek NEBO do tří pracovních dnů podat odvolání
 • květen, červen: výsledky odvolání, případná 2. kola přijímaček (obvykle jen na soukromých gymnáziích), přijímačky na výběrové ZŠ

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2017/2018

Výsledky jednotné přijímací zkoušky – termín vyhodnocení