Důležité termíny

Zde najdete všechny důležité termíny týkající se přijímacího řízení v uplynulém školním roce. Termíny pro nový školní rok (přijímací řízení 2022/2023, nástup 2023/2024) doplníme, jakmile budou známy (během podzimu).
Před zkouškami
 • listopad 2021 – únor 2022: dny otevřených dveří na školách
 • do 31. 1. 2022: školy zveřejní kritéria přijímacího řízení
 • do 1. března 2022: podání přihlášek
Zkoušky
 • úterý 12. a středa 13. dubna 2022: řádné termíny přijímacích zkoušek do čtyřletého studia
 • úterý 19. dubna 2022: 1. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • středa 20. dubna 2022: 2. řádný termín přijímacích zkoušek do víceletého studia
 • úterý 10. května a středa 11. května: náhradní termíny všechny obory
Po zkouškách
 • čt 28. dubna 2022: školy obdrží výsledky jednotných zkoušek
 • po obdržení výsledků do dvou pracovních dnů (tedy do pondělí 2. května 2022): školy zveřejní pořadí uchazečů
 • po zveřejnění: do deseti pracovních dnů odevzdat zápisový lístek NEBO do tří pracovních dnů podat odvolání
 • květen, červen: výsledky odvolání, případná 2. kola přijímaček (obvykle jen na soukromých gymnáziích), přijímačky na výběrové ZŠ

Sdělení MŠMT, kterým se stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky 2021/2022

Stránky Cermatu – zdroj ostatních termínů než samotných zkoušek (odevzdání přihlášek, vyhodnocení apod.)