Přihláška

S přihláškami bude všechno jinak :), řiďte se oficiální stránkou Přihlášky na střední a sledujte naše Změny 2023/24. Níže zatím ponechány podstatné (aktualizované) původní informace.

Přihlášku můžete podat maximálně na tři školy, a to do 20. února 2023. V té době by už také všechna gymnázia měla mít na svých webech zveřejněná kritéria přijímacího řízení. Přihlášku podáváte elektronicky, ale můžete i papírově.

Běžný postup je, že vám známky na přihláškách potvrdí základní škola. (Aktuálně: nevíme, jak to nyní se známkami je.) Nechcete-li, aby na vaší ZŠ věděli, že se hlásíte na gymnázium,  je třeba myslet již během pololetních prázdnin na to, abyste si pořídili ověřenou kopii vysvědčení, kterou pak k přihlášce přiložíte místo potvrzení školy. Můžete ji využít i při případném přihlašování na jinou ZŠ.

Koncepce jednotných přijímacích zkoušek vás v zásadě tlačí k přijímačkové turistice, tj. i pokud pro vás připadá v úvahu jen jedna škola, je stejně nanejvýš vhodné přihlásit se formálně i na jakoukoli druhou, abyste si měli kde napsat druhý jednotný test (na obou školách se vám pak započítá lepší výsledek z každého předmětu). (Třetí škola by v takové situaci už neměla být potřeba, protože jednotné testy se stále píší jen dvakrát. Ale je možné, že nyní už půjde napsat si obojí testy jen na jedné škole? Nevíme :))

Pořadím škol na přihlášce od tohoto roku jednoznačně určujete, v jakém pořadí školy preferujete, a nemůžete to už později změnit.

Nejpozději 14 dnů před konáním přijímacích zkoušek přijdou na adresu zákonného zástupce uvedeného v přihlášce pozvánky. Pozvánky chodí do datové schránky, emailem, doporučeným dopisem či dopisem do vlastních rukou – záleží, zda jste v přihlášce uvedli adresu DS a jaké má škola zvyklosti (pravděpodobně vám nepřijde jen samotný email, ale může vám v něm přijít kopie toho, co vám poslali do DS).