Dny otevřených dveří pražských gymnázií ve školním roce 2019/2020

Z technických i jiných důvodů nebudeme letos seznam dnů otevřených dveří připravovat. Termíny najdete na stránkách příslušných škol, níže následují informace obecné.

Všechna gymnázia (až na čtyřletá gymnázia se sportovní přípravou, která s celým přijímacím procesem začínají dřív) pořádají své dny otevřených dveří (DOD) v intervalu mezi začátkem listopadu a koncem února (většina do konce ledna). Obvyklé jsou dva termíny, které se u konkrétní školy meziročně příliš nemění (např. „vždy ve středu v podvečer, z toho jednou koncem listopadu, podruhé začátkem ledna“). Občas škola pořádá jen jeden DOD, u soukromých škol naopak může být termínů více než dva, z toho některý třeba i v sobotu.

Informace o DOD jsou většinou ve formě přímé pozvánky zveřejněny na webu školy do konce října. Nemůžete-li je najít přímo na hlavní stránce, podívejte se do sekce pro uchazeče a nebo hledejte harmonogram školního roku. Na stránky škol se můžete proklikat například z naší mapy.