Recenze tištěných materiálů Scio

Velká sada 8 testů pro 5. třídu

Scio, 1. vydání 9/2016, recenzováno 9/2017 pro účely přijímacího řízení 2017/2018

Sada obsahuje čtyři testy z češtiny a čtyři z matematiky, všechny ve „stylu Cermatu“. Dále jsou v knize záznamové archy, instrukce, jak své výsledky vyhodnotit na webu (kniha neobsahuje řešení testů) a na úvod několik stran rad (jak k používání knihy, tak k řešení testů obecně).

Testy jsou v zásadě pěkné, propracované, odpovídající, v matematice však chybí nejtěžší typy slovních úloh, což ovlivňuje i porovnatelnost celkového bodování s oficiálními přijímačkovými testy.

Větší problém sady je jednak s vyhodnocením, jednak s poměrem cena/výkon. Testy můžete vyhodnotit pouze on-line, přičemž jste omezeni počtem vyhodnocení (3x každý test) i termínem (31. 8. 2018). Tento postup je zbytečně komplikovaný a nepraktický. Autoři se jej snaží prezentovat jako výhodu, protože se při vyhodnocení dozvíte percentil, jakého dosahujete mezi ostatními uživateli sady, kteří si testy také nechali vyhodnotit on-line. Scio magický percentil však má jen velmi malou vypovídací hodnotu oproti porovnání vašich výsledků skutečných přijímačkových testů s těmi, kdo tyto testy na vašich vyhlédnutých školách dělali v loňském roce.

Jste-li sběrateli testů a chcete jich vyzkoušet co nejvíce, určitě neuděláte chybu, když přidáte i tyto, jsou relevantní. Jsou však dle našeho názoru nepřiměřeně drahé a se zbytečně omezenou použitelností. Zejména v porovnání se sbírkami Fragment a Didaktis, které za nižší cenu nabízejí více kvalitnějších testů a může se na nich připravovat celá rodina nebo třída.

Cvičebnice pro 5. třídu

Scio, 1. vydání, 2016, recenzováno 9/2017 pro účely přijímacího řízení 2017/2018

Cvičebnice obsahuje cca 120 úloh z češtiny a 73 z matematiky rozdělených podle témat. U každé úlohy je podrobně vysvětleno, jak se má řešit.

V češtině jsou to témata (upřesnění obsahu v závorkách jsou naše): Jazyková výchova (formalní znalosti, slovotvorba), Pravopis, Sloh a komunikace (čtení s porozuměním, slovní zásoba), Literatura (také hodně čtení s porozuměním a slovní zásoba). V matematice pak Aritmetika (poměrně jednoduché počty, ale s pestrou škálou typů zadání), Geometrie (jak konstrukční, tak aplikace typu „spočítejte plochu na obrázku“) a Tabulky a grafy (obsahuje i pár úloh typu „co se jinam nevešlo“).

Matematická část se nám jeví výrazně slabší, úlohy jsou relativně jednoduché a jednotvárné. Zcela chybí „zběsile složité“ slovní úlohy (v originálních testech a náročnějších sbírkách to bývají většinou ty poslední nebo předposlední v testu), nad kterými si mnohdy láme hlavu i zdatný rodič. Právě s takovými bychom čekali, že cvičebnice pomůže. Naopak základy práce s číselnou osou či kružítkem se lze snadno dozvědět i jinde. Nicméně několik konkrétních typů úloh (grafy, kostičky, útvary v čtvercové síti), které se běžně ve škole neučí, ale v testech se vyskytují často, je zde pokryto dostatečně.

Češtinářská část je zajímavější a pestřejší. Na druhou stranu není úplně jasné, pro koho je určená (což do jisté míry platí i pro matematiku). Vysvětlení úloh jsou psána nepříliš stravitelným „dospělým“ jazykem, dítě, které hodně z úloh samo od sebe nevyřeší, se pravděpodobně nedokáže prokousat ani vysvětleními. Dítě šikovnější, které většinu úloh dokáže pochopit a řešit samo (samozřejmě se občas splete, ale v zásadě ví, co a jak má dělat) a jehož chyby pramení z nedostatků ve slovní zásobě nebo v pravopise, se v knize téměř nic nového, co by mu pomohlo lépe vyřešit obdobné úlohy, nedozví (nedozví se to samozřejmě ani jinde, musí zkrátka číst, číst a číst).

Opět, pokud se věnujete sběratelství, žádná část knihy není vyloženě „mimo“ a něco se z ní pravděpodobně dozvíte. Dle našeho názoru však většinu obsahu dokáží suplovat jiné materiály, které jsou levnější nebo zcela zdarma. K samotné orientaci v typech úloh (bez postupu řešení) poslouží starší testy Cermat, šířeji pak sbírky Fragment a Didaktis, vysvětlit řešení základních typů úloh ověřujících školní znalosti (gramatika, aritmetika, konstrukční geometrie) zvládnou „normální“ učebnice 1. stupně. V matematice cvičebnice pokrývá některé jednodušší typy specificky testových úloh, složitější (zejména slovní) úlohy nikoli. V češtině má širší záběr, je však sporný samotný smysl učení se na řešených úlohách.

Cena velké sady testů: 650 Kč
Cena cvičebnice: 850 Kč
Zvýhodněná cena dohromady: 1200 Kč