Už jsme aktualizovali i brněnský kalendář DOD pro letošní školní rok.
Read more
Aktualizovali jsme kalendář dnů otevřených dveří pražských gymnázií pro letošní rok. Brno aktualizujeme koncem října (loni brněnské školy vesměs zveřejňovaly 
Read more
MŠMT zveřejnilo informace k přijímacímu řízení (termíny apod.) pro tento školní rok, takže jsme mohli aktualizovat kalendář.
Read more