CZVV (Cermat) vydalo Souhrnnou závěrečnou zprávu za přijímací zkoušku 2017.
Read more